Politz - Präzise Technik für variable Hallennutzung
made in Germany seit 1991

Produktöversikt

Ridåväggar för sporthallar

Ridåväggar används till att dela av stora hallar i olika mindre hallar. Vår ridåvägg garanterar hög ljudisolering, siktskydd och säkerhet. Eftersom varje hall är individuellt utformad, måttanpassas väggarna exakt till byggnadens utformning. Konstruktionsprincipen för ridåväggen från Politz samt projektrelaterad planering och utförande öppnar upp för individuella och funktionella lösningar med kundanpassade egenskaper.

Nätridåväggar för sporthallar

Nätridåväggar som består av en lättkonstruktion med minimal takbelastning är den perfekta kombinationen av siktskydd och bollnät. Den kompletta sporthallen förblir transparent, samtidigt som luftcirkulationen mellan hallens olika segment och ljusförhållandena kan upprätthållas.

Bollnät för sporthallar

Bollnät avskärmar läktarna från spelplanen och bildar ett skydd för såväl hallens olika delar som dess glasrutor. Ett bollnät från Politz delar av hallen visuellt och finns i olika varianter - användningssyftet avgör vilken typ av nät som är lämplig.

Industridraperier, industriportar och stora ridåväggar för industrihallar

Det finns inga gränser för de många användningsmöjligheterna med industridraperier från Politz. Tack vare de kvalitativt höga kraven inom sporthallsbyggnader, lämpar sig såväl materialet som de tekniska lösningarna även till att avdela industri-, produktions- och flerfunktionshallar. Vare sig Siemens, Hörmann, Mercedes-Benz eller det regionala renhållningsbolaget i Berlin - ett inmonterat industridraperi från Politz återspeglar arbetet som utförs av våra kunniga, fackkompetenta och skickliga medarbetare.

Teleskopläktare och läktarkonstruktioner för större evenemang

Våra teleskopläktare förbättrar användningsmöjligheterna och därmed även lönsamheten i sport- och flerfunktionshallar. En teleskopläktare från Politz är lätt att manövrera, har låga driftskostnader och erbjuder möjlighet att snabbt tillhandahålla bra läktarplatser för åskådarna.

Grafiska ridåväggar

Försprång med kompetens och teknik - med en grafisk ridåvägg från Politz finns det inga gränser för din kreativitet. Vi levererar våra unika grafiska ridåväggar till kunder över hela Europa.

Kontakt

Metallbau Politz GmbH
Im Voigtstedter Feld 16
D - 06528 Edersleben, Tyskland
E-post: info@politz.eu
telefon: +49 (0)3464 - 55 60-0
telefax: +49 (0)3464 - 55 60-10